Livet i Romarriket

Pantheons Romarrike baserar sig på den sena republiken 147-30 f Kr och samhället har sin utgångspunkt ca 100 år f Kr, de puniska krigen är över och Rom är fortfarande en demokratisk republik.

I Rom har det politiska systemet vuxit sig alltmer korrupt och Roms ledning köper röster av stadens invånare med resurser från provinserna. Många utanför Rom är missnöjda med hur de blir behandlade, de har i mångt och mycket samma skyldigheter som de romerska medborgarna men saknar många av de privilegier som en romersk medborgare åtnjuter. Historiskt utmynnar detta i bundsförvantskriget år 91 f Kr. Även om kriget inte är igång så är konflikten mellan medborgare och icke-medborgare något man definitivt bör spela på.

De flesta romare är bönder och endast i städerna hittar man specialiserade hantverkare, konstnärer och andra liknande yrken. Många romare äger också slavar som gör mycket av arbetet i hushållen.