Religion

Kort sammanfattning om religion på Pantheon:
Religionen är en viktig del av vardagen och alla medvetna om gudarnas existens och att gudarna inte sällan vandrar bland de dödliga. Den stora religiösa konflikten ligger därför inte i deras existens utan i hur viktigt det är att följa gudarnas vilja. Gudarna bråkar dessutom mycket mellan sig själva och är ytterst nyckfulla så både bland romare och greker finns en stark falang som förespråkar rationalitet framför underkastelse. Man ber och offrar till olika gudarna beroende på vad man önskar men de flesta har en favoritgud.

Spelarnas relationer till gudarna kan komma att ha direkt påverkan på händelser in-lajv.

Längre text om religion på Pantheon:

Religion är något som tas på största allvar i samhället och alla deltar i större eller mindre utsträckning i dyrkandet av de många gudarna och gudinnorna. Att gudarna finns råder det ingen tvekan om, de vandrar inte sällan bland de dödliga och ger i sin kontakt med människorna upphov till många halvgudar och halvgudinnor. Herkules och andra hjältar och hjältinnor är inte bara myter och legender – de är historiska personer som haft en gudaförälder eller på annat sätt vunnit gudarnas gunst. Pantheons gudar besitter stora krafter men de är på intet sätt allsmäktiga. Det som skiljer gudarna från människorna är främst att gudarna är odödliga och därför inte behöver ta konsekvenserna av sina misstag. Gudarna använder många gånger också människorna som sina spelpjäser för att utmanövrera varandra i sina ständiga och för människorna obegripliga bråk. Den religiösa konflikten ligger därför inte mellan troende och ateister utan om man ska lyssna blint på gudarna eller ej. Präster, prästinnor, orakel och andra gudfruktiga personer förespråkar ofta att underkasta sig gudarna för att få deras gunst och undvika deras ilska medan filosofer och andra lärda uppmanar till rationalitet och till att tänka själv – även gudarna kan ha fel.

Utövandet av religion ser olika ut beroende på utövaren, var man befinner sig och vilken eller vilka gudar man vänder sig till. Det finns traditionella offerriter, fester och högtider i gudarnas ära och orakel som tolkar gudarnas vilja. Det finns också de som väljer att tjäna sina gudar på slagfältet eller genom sitt hantverk. De flesta har en favoritgud vars gunst de försöker vinna och vars ideal de försöker upprätthålla och efterfölja. Många sjöfarare offrar och ber extra mycket till Poseidon, soldater till Ares, bönder till Demeter, handelsmän till Hermes och så vidare. Många väljer att tydligt visa vilken deras favoritgud är genom att bära symboler relaterade till denne gudom, till exempel en halsband med Hermes stav, en ring med Poseidons treudd eller en amulett med Athenas uggla.

Den största skillnaden mellan den grekiska och den romerska religionsutövningen ligger främst i att grekernas relation till gudarna är väldigt individuell medan romarna har en större sammanhållen organisation som leds av överstepontifexen i Rom. Grekerna har ingen standardisering av sin religion och präster och prästinnor har ofta andra viktiga ledarskapsroller i samhället. Det religiösa utövandet är mångt och mycket individens ansvar och många greker bär med sig statyetter och gudabilder och andra religiösa föremål när de reser. I Romarriket finns däremot en stark drivande kraft för mer av en sammanhållen statsreligion med gemensamma texter och religiösa utföranden. En präst i Brundisium ska inte vara särskilt olik en präst i Syrakusa och en romersk medborgare ska kunna utöva sin religion utan några större problem oavsett var i romarriket denne befinner sig. Av denna anledning byggs ofta tempel eller mindre helgedomar på samtliga platser där romerska medborgare bor och lever.

För grekerna sker det mesta religiösa utövandet på personlig nivå eller i mindre grupper med improviserade altare om inget annat finns att tillgå. Korta böner och offerriter är vanligt till vardags och inför mindre åtaganden. Endast vid större högtider och inför större åtaganden samlas det större skaror och utför mer avancerade ritualer och offer. En vardagsbön kan vara något så enkelt som att ställa upp en gudastatyett på en sten, tända ett ljus och be om skydd på resan eller be gudarna förbanna en fiende. Samma enkla vardagsböner förekommer även hos romarna, särskilt de på resande fot. Romarna föredrar dock längre och mer avancerade ritualer som leds av präster eller prästinnor. Romarna ber också gärna i grupp om det inte rör väldigt personliga angelägenheter.

Under lajven kommer gudarna i vissa fall kunna påverka vad som händer i spelet och det finns möjlighet för spelarna att påverka detta. Mer information om detta ges specifikt inför varje lajv.

Det finns självklart även andra folkslag representerade på lajvet som historiskt sett har andra religioner. Detta är något vi kommer skriva mer om i framtiden om större intresse finns, om annat ber vi er spelare som är intresserade av andra religioner än den romersk-grekiska att i främsta hand ta fram egen information.

Nedan följer de viktigaste gudarna och gudinnorna med deras grekiska respektive romerska namn.

Zeus/Jupiter – Gudarnas konung och Olympens härskare. Himlens, blixtars och rättvisans gud.

Poseidon/Neptunus – Havets, jordbävningarnas, hästarnas och tidvattnets gud.

Hestia/Vesta – eldstaden, hemmets och familjens gudinna.

Hera/Juno – Gudarnas drottning och giftermålets gudinna.

Ares/Mars – krigets, våldets och blodsutgjutelsens gud.

Athena/Minerva – Vetenskapens, litteraturens, försvarets och strategins gudinna.

Apollon/Apollon – Ljuset, profetiornas, musikens, diktandets, konstens och helandets gud.

Afrodite/Venus – Kärlekens, skönhetens och lustens gudinna.

Hermes/Merkurius – Gudarnas budbärare, handelsmännens, tjuvarnas och gatornas gud.

Artemis/Diana – jaktens, oskuldens, bågskyttars, månens och djurens gudinna.

Hefaistos/Vulcan – smedernas, metallernas, hantverkarnas, eldens och vulkanernas gud

Dionysos/Bacchus – Vinets, firandets och teaterns gud.

Demeter/Ceres – fruktbarhetens, jordbrukets, naturen och årstidernas gud.

Hades/Pluto – underjordens härskare

Persefone/Proserpina – underjordens drottning