Icke-mänskliga varelser

Pantheons värld befolkas inte bara av människor utan även av andra varelser

Satyrer/fauner (spelbar på Fredens spel) – Satyrer (romarna kallar dem fauner) är varelser som ser ut som en blandning mellan människor och getter. De lever i enkla samhällen, oftast som herdar och jägare. Många har också integrerats i framförallt det grekiska samhället och ett fåtal har till och med givits medborgarskap. Det finns också ett antal satyrsoldater både hos grekerna och hos romarna.

Det finns huvudsakligen två sorters satyrer; de som urpsrungligen följde Pan och har getens ben samt de som ursprungligen följde Dionysos och har människans ben. Gemensamt för de båda är dock horn och spetsiga öron. Urpsrunget har nuförtiden väldigt liten påverkan för vilka gudar de följer idag men är för satyrerna en väldigt viktig identitet och de ser självklart sin egen typ som mer överlägsen den andra.

Minotaurer (spelbar på Fredens spel) – Minotaurer är en varelse kombinerar utseendet av människor och tjurar. Dessa varelser kommer ursprungligen från Kreta men tack vare deras anseende som modiga och lojala krigare spreds de till andra delar av Grekland. Här tjänstgjorde de ofta som vakter av olika sorter. Fortfarande finns vissa minotaurer kvar som ceremoniella vakter, främst på Kreta, men vanligare är att de med sin styrka arbetar i stenbrott. Många minotaurer har förslavats och ibland kan man få skåda en minotaur i arenan som gladiator.

Cykloper (spelbar på Fredens spel) – Cykloper är ett samlingsnamn för de enögda jättar som befolkar delar av den grekiska övärlden. Cykloper kommer i olika storlekar, allt från inte mycket större än en människa till flera meter höga. Deras starkaste gemensamhetsdrag förutom ett öga är att de är ointelligenta och älskar människokött. De cykloper man ser i den civiliserade världen är uteslutande slavar, oftast i stenbrott eller gruvor där de matas med de slavar som dagligen dör av det hårda arbetet. Ibland förekommer cykloper också som gladiatorer.

Kentaurer – Kentaurer är varelser som bär en hästs underkropp och en människas överkropp. De lever i egna nomadiska samhällen som jägare och herdar med relativ liten kontakt med människorna. De anses som barbariska och vildsinta och endast ett fåtal kan leva sida vid sida med människor, de som väl lyckats integrera sig med samhället har visat på stor kunskap om naturen och en talang för att tillverka starka rusdrycker. Kentaurerna har på grund av sin vildsinthet trängts allt längre österut och har blivit en allt mer ovanlig syn i Grekland.

Nymfer – Nymfer är övernaturliga varelser knutna till en plats eller till en gudom. De agerar naturens beskyddare och gudarnas budbärare och har ofta en mänsklig form men med tydliga drag av platsen de vaktar eller gudomen de tjänar. Nymfer lägger sig sällan i människornas affärer men den som hotar en nymf eller dess hemvist kommer sällan undan oskadd, på samma sätt kan den som hjälper en nymf räkna med en ordentlig belöning.

Nymfernas arrogans och överlägsenhet kan dock luckras upp om människorna de interagerar med visar prov på något som påminner om deras gudom eller hemvist. En bergsnymf kan finna stor respekt för en person som är envis och stabil som berget och en vindens nymf kan lockas av dans.

Gorgoner – Gorgoner är samlingsnamnet för humanoida reptiler. Gorgoner är egentligen flera sorters varelser som kan variera i utseende från det legendariska monstret Medusa till människor med reptilhuvuden. Gorgoner är sällsynta och levar på enskilda platser oftast i skogar, träsk och i underjorden. Det är mycket sällan som gorgoner interagerar med människor och då sällan på ett fredligt vis. En stor majoritet av de olika gorgonerna är fientligt inställda till människorna och även de som inte är det har oftast behandlats med stor skepticism av de människor de försökt interagera med