Sparta

Sparta

 

Statsskick Diarki
Område Lakonien
Gudom Ares
Utmärkande drag Krigsmakt
Truppslag De trehundra, tunga hopliter, lätta hopliter
Färg Röd
Överklass Krigararistokrati

 

Historiska Sparta

Sparta ligger på södra Peloponnesos och har sedan urminnes tider varit en krigarkultur. De erövrade tidigt grannstaten Messenien och gjorde dess invånare till heloter, statsslavar. Heloterna levde slitsamma liv som lantarbetare och hantverkare och kom, genom ytterligare krig, där Arkadien erövrades och krigsfångar togs, att bli Spartas största befolkningsgrupp. Heloterna gjorde det möjligt för alla spartanska medborgare att från sju års ålder utbildas till yrkessoldater. Detta fick spartanerna att över allt annat värdera mod och strid, medan rikedom, överflöd och onödiga världsliga ägodelar föraktades.

Sparta på Pantheon

Efter att Alexander den Stores Makedonien fallit samman gick Sparta, efter lång skepsis, med i försvarspakten Akeiska förbundet för att skydda sin självständighet. Spartanerna har sedan dess strävat efter att återupprätta sitt rykte som Greklands främsta krigare. De har återupptagit traditionen att träna sina soldater från barnsben, men utan samma goda tillgång till heloter så är Sparta nu istället beroende av förbundets agrara bidrag för att ekonomin ska gå runt. En typisk spartan lever simpelt och uttrycker sig kärnfullt och ärligt i tal och det är inte undra på att uttryck som “spartansk” och “lakonisk” har kommit att bli synonymer till ord såsom “torftig”, “sträng” och “fåordig”.

Statsskick

Sparta styrs av två monarker som representerar varsin dynasti, titeln ärvs av den förstfödde. Monarkerna har möjlighet att lägga in veto mot den andres beslut, vilket innebär att det ofta tar lång tid för ett beslut att gå till handling.