Kreta

Kreta

 

Statsskick Oligarki
Område Kreta
Gudom Zeus
Utmärkande drag Kaparverksamhet, spioneri
Truppslag Minotaurer, peltaster, bågskyttar
Färg Brun
Överklass Minos Råd

 

Historiska Kreta

Kreta är den plats i den grekiska världen som varit bebott under längst tid, men kontakten med övriga Grekland har alltid varit ytterst sporadisk. Detta har lett till att Kreta undgått att påverkas av händelser på fastlandet och istället influerats österifrån. Denna isolation gör även att Kreta sluppit undan många av de krig som utkämpats på fastlandet och möjliggjorde framväxten av en stark civilrätt.

 

Det var egentligen först när Alexander den Stores Makedonien föll samman som Kreta drogs in i storpolitiken. Kretensariska aristokrater sökte stöd utomlands, bland annat från Egypten och kvarstoden av Makedonien, vilket ledde till ett förödande inbördeskrig.

Kreta på Pantheon

När inbördeskriget äntligen tagit slut låg Kreta i ruiner, anarki rådde och folket förföll till kriminalitet. Efter att ha upplevt vad kontakt med omvärlden kunde leda till så vände sig Kreta åter inåt. Men dess befolkning svalt och efter erbjudande om nödhjälp från Argos gick Kreta med i Akeiska förbundet.

 

Kreta har inte mycket att bidra med i form av monetära resurser eller tungt rustade soldater, däremot har de kretensariska bågskyttarna vunnit stor ryktbarhet för sin pricksäkerhet och trots att deras flotta inte är särskilt stor så finns ingen Grek som styr med lika säker hand som en kapten från Kreta. Deras nisch i förbundet har således blivit att bedriva kaparverksamhet och spioneri mot eventuella fiender, både i förebyggande syfte och i öppet krig. Väl i strid klär sig kretensare i bruna mantlar och föredrar att, medelst peltaster och bågskyttar, hålla flanker, spana och utföra överraskningsanfall.

Längst fram i slaglinjen går det däremot att finna de legendariska kretensariska minotaurerna, som med sin enorma styrka och ursinniga kämparglöd skrämt många fiender på flykten.

Statsskick

Kreta styrs av Minos Råd, vilket består av maskerade individer som inte ens inbördes avslöjar sina identiteter. Hur en person väljs in i rådet är för allmänheten ett mysterium och till och med kontakterna med resten av Akeiska förbundet är sporadiska och under mystifika former. Trots detta framstår Minos Råd som ytterst välunderrättat och har genom åren kunnat förutse och förvarna övriga förbundet om allt ifrån missväxt till krigsutbrott. Rådet betraktas av kretensarierna med stor fascination och beundran och vissa har valt att tillbe dem som gudar.