Korinth

Korinth

 

Statsskick Plutokrati
Område Isthmos
Gudom Poseidon
Utmärkande drag Handel, sjömakt
Truppslag Tunga hopliter, lätta hopliter, peltaster
Färg Svart
Överklass Förmögna handelsmän

 

Historiska Korinth

Korinth ligger på det korinthiska näset som binder samman Peloponnesos med övriga Grekland. Detta strategiska läge mellan två hav och två landshalvor har i alla tider inneburit att Korinth varit en viktig knutpunkt för handel och är den huvudsakliga faktorn bakom stadsstatens stora rikedom. Korinth innehar en stark hantverkstradition och en av de mäktigaste flottorna i Grekland, men har aldrig befunnit sig i en politisk maktposition. Detta är något som heller inte eftersträvas av de styrande, som föredrar att bedriva handel och ytterligare berika sig.

Korinth på Pantheon

Efter att Alexander den Stores Makedonien fallit samman grundade Korinth försvarspakten Akeiska förbundet och förmådde flera andra stadsstater att ansluta sig. Förbundet har sedan dess varit avgörande för de grekiska stadsstaternas självständighet gentemot yttre fiender. Dock har Korinth tvingats att dela ledningen av förbundet med Argos, Aten, Kreta, Sparta och Thebe.

Korinth förblir en viktig knutpunkt för handel och deras stora rikedom och diplomatiska skicklighet är en förutsättning för förbundets framgång. Ryggraden i förbundets flotta består huvudsakligen av Atens och Korinths samlade styrkor. Korinths soldater känns igen på sin svarta mantel. Staden är en av Greklands största och innehar det starkaste befästningsverket i den grekiska världen.

Statsskick

Korinth styrs av ett råd bestående av de tolv rikaste och mäktigaste handelsmännen. Platser i rådet kan inte ärvas, utan en måste på egna meriter röstas in av övriga rådsmedlemmar. På samma sätt kan individer uteslutas om denne uppvisar bristande omdöme eller dennes förmögenhet och inflytande inte längre motiverar en rådsplats.