Aten

Aten

 

Statsskick Direkt demokrati
Område Attika
Gudom Atena
Utmärkande drag Sjömakt, lärdom
Truppslag Tunga hopliter, lätta hopliter, peltaster
Färg Blå
Överklass Filosofer, lärda och politiker

 

Historiska Aten

Aten ligger på den Attiska halvön, som skiljer fastlandet från Peloponnesos via det Korinthiska näset. Stadsstaten har länge varit ett centrum för kultur, lärande och filosofi. Här finns flertalet berömda lärosäten, såsom Platons akademi och Aristoteles Lykeion. Andra berömdheter från Aten inkluderar filosofen Sokrates, statsmannen Perikles och generalen Themistokles. Som för många andra stadsstater så präglades Atens tidiga historia av tyranner och olika former av diktatoriskt envälde, men (510 f. kr.) ombildades författningen till ett folkstyre: demokrati.

Aten på Pantheon

Efter att Alexander den Stores Makedonien fallit samman gick Aten med i försvarspakten Akeiska förbundet för att skydda sin självständighet. Efter frigörelsen har Aten sökt sig till sina rötter och därför återinfört demokrati och återöppnat sina skolor; statsstaten är än en gång ett centrum för lärande och filosofi. Kunskap och insikt värderas högt och därför åtnjuter filosofer, politiker och de lärda stor respekt i Aten. Självfallet så innehar vishetens gudinna Atena en framstående plats i Atenarnas sinne. Atens tunga hopliter är inte att underskatta, men deras främsta styrka är deras flotta, vilken är den största och bäst utrustade inom det Akeiska förbundet. Flottans enorma strategiska betydelse har lett till att Aten har ett mycket stort inflytande inom förbundet.

 

Statsskick

Atens styrs av medborgarna genom direktdemokrati. Alla medborgare, det vill säga de som har minst en Atensk förälder, och är över tjugo år har rätt att delta och rösta i folkförsamlingen, som hålls en gång i veckan. Röstning sker genom handuppräckning.