Argos

Argos

 

Statsskick Oligarki
Område Argolis
Gudom Hera
Utmärkande drag Jordbruk, ekonomi, hantverk
Truppslag Misthophoros, lätta hopliter, peltaster
Färg Grön
Överklass Förmögna jord- och godsägare

 

Historiska Argos

 

Slättlandet Argolis på östra Peloponnesos har varit bebott sedan urminnes tider och redan under den mykenska tiden (1600-1000 f.kr) så var stadsstaten Argos en maktfaktor i den grekiska världen. Argos framstående position grundade sig till stor del på Argolis bördiga mark, där allt i från vete och bönor till oliver och vindruvor odlades. En stark hantverkstradition etablerades tidigt och skolor för bronsskulptering och keramik grundades. På toppen av stadsberget ligger den legendariska fästningen Larissa.

 

Under 700-talet f.kr. expanderade Argos både geografiskt och ekonomiskt och intog således en dominerande position på den peloponnesiska halvön, men under 500-talet förlorade argiverna anseende och inflytande, främst till Sparta, sedan de valt att förbli neutrala under de Persiska krigen.

Argos på Pantheon

Efter att Alexander den Stores Makedonien fallit samman gick Argos med i försvarspakten Akaiska förbundet för att skydda sin självständighet. Argos har genom åren lyckats bevara sitt agrara överskott och fungerar idag som det Akaiska förbundets kornbod och ekonomiska ryggrad. De argivska köpmännen tjänar stora mängder pengar på att exportera jordbruksprodukter och stadsstatens bönder och jordbrukare är vida kända för sina gröna fingrar; de tycks kunna få vad som helst att gro. Hera, fruktbarhetens gudinna, är sedan gammalt stadsstatens beskyddare och en stor helgedom har byggts för att hedra henne. Generellt så hyser argiverna stor respekt för de rika jordägande aristokraterna och ser soldater som ett barbariskt, men nödvändigt ont.

Argos har aldrig varit känt varken för sin krigs- eller sjömakt, de håller sig mestadels med lätta hopliter och en blygsam handelsflotta; istället har Argos för vana att hyra in legosoldater, så kallade Mistophoros, vid behov. Dessa ses ofta strida i Argos gröna mantlar. Bland övriga medlemmar av Akeiska förbundet finns ett visst förakt för Argos nästintill obefintliga militära traditioner och deras tillit till pengar. Men på grund av Argos ekonomiska betydelse inom förbundet så håller de, åtminstone i officiella sammanhang, god min och uppvisar en artig attityd.

 

Statsskick

Argos har återinfört den form av oligarki som förhärskade under äldre tid; nämligen att stadsstaten styrs av tre regenter vars arvingar ärver drottning- eller kungatiteln. Dessa monarker är ledare för de tre mäktigaste jordägande familjerna i stadsstaten.