Greklands stadsstater

Grekland är inte ett enat land men består av flertalet självständiga stadstater som genom tiderna bråkat lika mycket med varandra som med interna fiender. Det senaste 50 åren har grekerna dock lyckats att hålla sams. De har ingått en allians känd som det Akaiska förbundet för att kunna motverka Roms ständigt expansion, hittills har de lyckats men frågan är hur länge till de kan hålla samman…

De största stadsstaterna är
Thebe
Sparta
Korinth
Kreta
Aten
Argos