Vision

Pantheon början på vad som förhoppningsvis blir är en kampanj som utspelar sig i en historisk fantasyvärld inspirerad av den grekiska och romerska antiken. Kampanjen syftar till att utforska en historisk period och en mytologi som sällan uppmärksammas i lajvsverige. Vi siktar på bredden och förhoppningsvis får vi i framtiden se lajv  med många olika upplägg, allt från slavuppror till gudafester. Vi vill se en blandning mellan historia och fantasy med ledordet “Hollywoodantiken”.

Vi vill bygga en kampanj som känns attraktiv både för nya och mer erfarna lajvare. Med tillgänglighet, kommunikation och antikens enkla dräkter hoppas vi att kunna göra detta möjligt. Kampanjen bygger på en idé om frihet under ansvar och vi vill se positiv och omhändertagande miljö på våra lajv.

Vi förutsätter att deltagare kommer att respektera de regler och överenskommelser som finns och i det fall att sådant inte följs kommer vi att vidta åtgärder, oavsett relation till arrangörerna.