Säkerhet

På Pantheon har vi två säkerhetsansvariga som screenar alla deltagare. De arbetar oberoende av arrangör och har vetorätt när det kommer till godkännande av anmälningar. Säkerhetsansvariga ser också över säkerhetsrutiner när det kommer till brandrisker, skademöjligheter o dyl.

Jura Miniotaite
jumiaite@gmail.com

Jan Sigurd Olsson
izirath@gmail.com
073-8087131
jansigurd