Regler

Med reservation för ändringar. Det är deltagarens uppgift att hålla sig uppdaterad om reglerna.

Sveriges rikes lag råder, utöver den gäller följande regler och riktlinjer:

Åldersgräns:

På Pantheon är alla välkomna oavsett ålder.

Incheckning

Obligatorisk incheckning sker innan lajvets början. Planerar du att anlända efter lajvets start, kontakta arrangör.

Utcheck

Obligatorisk utcheckning sker efter lajvets slut, här kontrolleras också så att era lägerplatser städats ordentligt.

Boende

Boende sker i tält eller annat portabelt boende. Både medeltida tält av alla de sorter och militärtält kommer att vara tillåtna på inlajvområdet men om du har moderna tält eller husbil kommer du att behöva sova utanför inlajvområdet.

Det finns också möjlighet att välja huruvida folk ska få gå in i ditt tält eller inte. Vill du att tältfrid ska råda i ditt tält så markeras detta med en lapp med off-runan. Om du väljer att inte låta folk få gå in i ditt tält kan du heller inte gömma inlajvsaker som någon annan kan tänkas leta efter i tältet.

Se till att hålla lägerplatsen så fri från off-saker som möjligt så att andra spelare inte behöver se dem.

Vill du ha en eldstad skall du ha ett eldfat under.

Svordomar och förolämpningar

Använd svordomar och förolämpningar som angriper rollen, inte spelaren.

Undvik ”kristna” svordomar såsom jävlar, helvete och fan – ersätt dem istället med svordomar relaterade till de antika gudarna

Vapen, strid & skador

Vapen:

Panthon använder sig uteslutande av boffervapen. Dessa kommer att kontrolleras vid incheckning.

Sköldar ska ha vadderad kant och inga vassa utstickande detaljer. Sköldar får bara användas defensivt.

Rustning skyddar där den sitter, härdat läder och tygvaddering ger ett extra KP, ringbrynja och plåt ger två extra KP. Eftersom det kan vara svårt att se vad som finns under rustning får man ingen bonus för att stapla rustning.

En hjälm i plåt gör att den första träffen man tar inte räknas.

Vi ser helst att vapen, sköldar och rustningar är av antik stil.

Död

Roller kan endast dö om detta är överenskommet mellan spelarna.

Skador och rustning

En träff i arm eller ben ger 1 KP i skada och en träff på kroppen ger 2KP i skada. Slag mot huvud och skrev är inte tillåtna och ska inte räknas som träffar. Var också försiktiga när ni slår mot orustade personer eller hugger bakifrån.

När din roll förlorat alla sina KP är rollen nedgjord, då kan rollen inte fortsätta strida och har en läkeperiod på åtta timmar innan rollen återigen är i stridbart skick. Läkeperioden kan skyndas på av läkekunniga roller.

Om rollen dör:

Om din roll dör, kontakta en arrangör så fixar vi fram en ny roll.

Pengar och Föremål

Föremål:

Föremål som kan stjälas markeras med gult band eller gult märke. Intrigföremål markeras med grönt band eller grönt märke. Intrigföremål kan alltid stjälas.

Pengar:
Inlajvvaluta kommer att tillhandahållas av arrangemanget