Vanligt folk

Lajvet utspelar sig i protektoratet Illyricum (Kroatien), utanför staden Salona (dagens Solin, mest känt som Tomislav Sekulas hemort).Framförallt finns i området många Illyrier men även tillresta greker och ett stort  antal romare som givits mark i området för att skynda på integrationsprocessen av Illyricum in i romarriket.

20160612_112628.jpg
En filosof och en prästinna besöker arenan

Nedan följer en lista med förslag på yrken som lämpar sig för en civilist:

Bonde
Skådespelare
Läkare (medicus)
Präst/prästinna
Bookmaker (peridoseopractor)
Musiker
Vinhandlare
Arkitekt
Slavhandlare
Filosof
Barberare
Hantverkare