Slavar

Slavar är en viktig del av både det romerska och det grekiska samhället utför många uppgifter, några utför tungt kroppsarbete, andra hushållsarbete och det är även slavar som kämpar som gladiatorer.

En slav betraktas under lagen som egendom och det är fritt fram för en ägare att behandla sina slavar hur denne vill. Att behandla sina slavar illa är dock inget som ses positivt på och kan jämföras med hur vi idag ser på djurägare som slår sina hundar eller på annat sätt behandlar dem illa.

Även om slavarna inte har mycket att säga till om så finns det många duktiga slavar som tillåts förvalta sin ägares egendom och genom detta ges möjlighet att tjäna egna pengar. En duktig slav kan till och med tjäna ihop tillräckligt för att köpa sin egen frihet och en fri slav ges i stort sett samma rättigheter som en medborgare och den befriade slavens  barn blir betraktade som fullvärdiga medborgare.