Nästa lajv

Nästa lajv, Pantheon: Bröd och skådespel II äger rum 15-17 juni, scen på Bônn i Hamburgsund, Tanums kommun i Bohuslän.

Bröd och skådespel II är en uppföljare på det tidigare lajven Fredens spel och Bröd och Skådespel. Lajvet kommer utspela sig vid gladiatorarenan utanför Salona i det romerska protektoratet Illyricum.

Anmälan är öppen

Annonser